fredag 25 mars 2011

Samverkan och mångfald, nyckelbegrepp i ett visionsarbete.

Med glädje kan vi nu konstatera att engagemanget för Göteborgs framtid är stor.
Det är inte bara GT´s satsning, Uppåt! Framåt! som har skridit till verket. Förutom Göteborg & Co samt Södra Älvstaden som fåttt Kommunstyrelsens uppdrag så bubblar det lite här och där med grupper som pekar på förslag för en hållbar och positiv stad, Göteborg.
MiG Communicare startade 2008  med personer inom kommunikation, arkitektur, bygg, finans m.fl som diskuterat utvecklingspotentialen för Göteborg och regionen, detta i samarbete med BRG och Göteborg & Co. Intersection Point är en annan spännande gruppering som ligger i uppstartsskedet. Västsvenska Handelskammaren, ytterligare en part som pratar vision och agerar för att utveckla Göteborgsregionen.
Och det positiva är att det finns fler, många fler.
Det här kan bli hur bra som helst om förmågan och viljan till samverkan finns i kombination med att släppa in nya friska tankar och idéer från personer som är nya i sammanhanget.
Intentionen är definitvit god, i direktivet ligger att ha en dialog med Göteborgssamhället präglad av öppenhet.
Så vad väntar du på?
Ös på med idéer, var med och forma vår regions framtid.
Tillsammans kan vi göra Göteborg till världens bästa stad.

söndag 20 mars 2011

Öppna dörrar, men inte för alla

Veckan inleddes med styrelsemöte och workshop i ”Öppet Hus”, en ideell förening för mångfald initierad av Lars Wiklund och Peter Hjörne tillika styrelseledamöter.
Vi pratade om vikten att nå ut med vårt budskap för att locka fler att agera i Göteborgs näringsliv till nytta för ömsesidigt utbyte. I näringslivet har vi mycket att lära ut men också mycket att lära för att utveckla kreativiteten på våra arbetsplatser och kunderbjudanden. Vi söker nu ännu fler företag och mentorer som vill bidra till vår verksamhet. Hör gärna av dig så berättar jag mer.
Tisdagens ”höjdpunkt” var MiG´s Årsmöte som förutom styrelseledamöter och revisorer bestod av två medlemmar. Göran Bengtsson, ordförande konstaterade att det var ett sundhetstecken och att föreningen är mycket bra skött, MiG´s revisor Gunnar Andersson instämde.  Tack för det!
PÅ onsdagen var det dags för mångfaldsarbete igen. Vi startade upp omgång två med mentorprogram och MiG-aktiviteter för de personer som har erfarenhet och utbildning inom marknadsföring/försäljning från sitt hemland och som deltar i Göteborg stad Vuxenutbildnings Världssäljarprojekt. Adepterna var rörande glada och entusiastiska över de mentorer som de fick sig tilldelade. Det vi vet och som vi har erfarenhet av efter två projekt sedan tidigare är att mentorerna lär sig minst lika mycket som adepterna. Otroligt berikande.
På fredagens frukostseminarium var Apsis frukostvärd och Anna Torkelstam berättade om alla möjligheter som är förknippade med e-post-marknadsföring. Vi som trodde att vi behärskar metoden insåg snabbt att vi inte utnyttjar tillnärmelsevis alla de möjligheter som står till buds.
Vilket innebär att jag återigen konstaterar hur mycket jag inte kan och hur vidöppna dörrarna är om man verkligen vill lära och ta till sig nytt. Hela tiden!
Kristina Cohn Linde

torsdag 17 mars 2011

Inte uppkopplad........

Dagen började bra, utvilad, sol och inga sura miner så långt ögat nådde. Hur man, (läs jag) sedan så fullständigt kan bryta ned sig själv, ja i alla fall humöret är helt ofattbart.
Helt plötsligt denna dag slutade allt i min närhet att fungera.Ingen uppkoppling på internet, det trådlösa fungerade en stund lite då och då och precis då något avgörande skulle ske.......vips ingen uppkoppling.Efter tre timmars svordomar kommer äntligen  WTC´s "webbdoktor", konstaterar att något har hänt men vad är svårt att säga. Men nu fungerar det
Sur som jag ändå är bestämmer jag mig för lite administrativt göromål och det gör inte saken bättre eftersom jag även där konstaterar saker som måste åtgärdas.
Direkt därefter slutar skrivaren att fungera, Lexus "skrivardoktor" inkallas och kan efter 1.5 timme konstatera att något hänt centralt på Optinet, preliminär nödlösning fixas.
Den kloke och mer tålmodige som av oförståeliga skäl läst denna klagolåt konstaterar nog snabbt att har man inte större problem än så....då bör man vara tyst.
Och det är ju det som är så bra med webben, man kan klaga hur mycket man vill utan minsta lilla knyst.
Solen lyser fortfarande och kanske, kanske har isen tinat upp i halvmilspåret i Skatås.
Och kanske, kanske resulterar en springtur i kryckor denna helt magiska dag.
Bättre tur en annan dag.
Kristina

torsdag 10 mars 2011

Reflekterar över min okunskap

Ju mer jag reflekterar, läser och lyssnar ju mer inser jag vilken formidabel okunskap jag besitter.
Fast jag känner mig ganska modig som erkänner det, här och nu.
Det känns dessutom helt okey, för det innebär så många roliga stunder framgent.
I MiG sätter vi en ära i att skapa spännande och lärorika aktiviteter.
Att hitta rätt personer som inte bara konstaterar hur det ser ut utan reflekterar över varför och vad det kan innebära för framtiden är viktigt i vårt val av föreläsare.
Att stanna upp,reflektera och titt som tätt ställa sig frågan - varför, kan vara den synnereligen enkla formeln för att inte drabbas av förändringens vindar utan istället hängivet flyga med vinden.

Eller vad tycker du? Gillar du förändringar eller drabbas du oupphörligen av dem?
Kristina

onsdag 2 mars 2011

Engagemang i en föränderlig värld

I MiG räknar vi med förändringarnas vindar och är övertygade om att de kommer att påverka oss alla. Inte bara i MiG, Göteborg eller Sverige. Det är hög tid att se världen som sitt arbetsfält. Oavsett hur lokal prägel vi har på vår verksamhet är global insikt ett måste.
MiG´s främsta syfte är att ge dig affärsnytta genom att erbjuda rätt och aktuell kunskap i kombination med ett nätverk du både har glädje och nytta av.
En stark ambition är att skapa förutsättningar för morgondagens nyckelpersoner och ge dem möjlighet att finna sin plats i vårt nätverk, MiG.
Vi arbetar med olika mångfaldsprojekt, högskolor, intressanta företag med såväl befintliga som potentiella beslutsfattare för att vidareutveckla ett redan bra nätverk att bli ännu mer framgångsrikt.
En annan ambition är att vara oerhört lyhörda för att identifiera och erbjuda aktuell kunskap till nytta för dig i en snabbt föränderlig värld.
Vårt kommande seminarieutbud kommer att innehålla en hel del av internationellt slag. Vi kommer också att storsatsa på seminarier med kreativ höjd och inspirationshöjande budskap som ska inspirera dig till att vilja och våga satsa lite extra.
Seminarier av olika slag med koppling till Göteborgsregionens näringsliv är en annan viktig komponent i vårt utbud.
Du är en viktig del i vår regions utveckling. Därför hoppas vi att du ska vara en frekvent deltagare och med det bidra positivt till vårt nätverk – MiG.
I gengäld lovar vi att erbjuda många intressanta träffar där du kan inspireras av såväl innehåll som deltagare.