måndag 5 november 2012

Våga lev för en oslagbar morgondag!

Blicka gärna tillbaka, minns och reflektera men det är oåterkalleligt i morgon och nästa dag vi ska leva i och för. För ett tag sedan arrangerade vi i MiG tillsammans med “Snacka snyggt” ett retorikseminarium. Grundtesen i retoriken och det som varje tal eller föreläsning bör innehålla är ETHOS (trovärdighet), LOGOS (logik) och PATHOS (känsla). Att tala inför andra är inte en självklarhet. Fler än vi anar har en skräck för att tala offentligt vilket inte sällan bottnar sig i rädsla att misslyckas. Men precis som i allt annat handlar det om träning, förberedelse och att våga kasta oss ut ur vår trygga vrå. Ingen går fri, alla intar vi rollen som säljare mer eller mindre ofta. Att använda sig målinriktat av retorikens grundtes är oslagbart om man samtidigt är inlyssnande, har passion och nyfikenhet att vilja lära mer om sin målgrupps behov än vad man någonsin kan förvänta sig. Att dessutom våga ställa frågor, kanske till personer som känns helt ouppnåeliga berikar livet ytterligare. Oftast är framgångsrika personer generösa och har av egen erfarenhet lärt sig att samverkan är den bästa vägen till framgång. Det är då saker händer som inte hänt förut. Så släng dig ut och våga, tag kontakter som du aldrig gjort förut, gå på seminarier där du lär dig saker som du inte kan något om. Konfrontera det okända och var med och driv utvecklingen framåt. I MiG, Marknadsföreningen i Göteborg kommer vi att fortsätta vår strävan att erbjuda aktuell kunskap genom våra seminarier parallellt med Göteborgs bästa nätverk(om du frågar mig)till nytta och nöje för dig och MiG. Tag gärna kontakt med oss på "MiG Office". Vi finns där för att göra din dag ännu bättre än gårdagen. Kristina Cohn Linde Vd, Marknadsföreningen I Göteborg

måndag 21 maj 2012

Vad händer i glappet mellan 40-talistiska karriärister och talangfulla 90-talister?

Vem kommer att hålla 90-talisterna i handen och sörja för underhållningen efter en omtumlande dag på jobbet? Är det en egendesignad robot och för stundens sinnesstämning vald hologram. Eller något helt annat i cyberrymdens oändliga värld? Och förresten vem bryr sig om det är dag eller natt eller när arbete går över I fritid? För i vår globala värld samverkar vi med allt och alla dag som natt! Möjligheterna är oändliga för den som vill interagera i morgondagens nätverk! En sanning inte långt bort men fjärran långt ifrån tidigare generationers verklighet. Att värderingar och referensramar skiljer äldre och yngre generationer åt är kanske ett första steg att notera och med det behovet av förståelse för olikheterna och vad det kan leda till. 40-talistgenerationen har lärt sig att nå framgång med hårt arbete redan från tidig skolålder vilket känns mer främmande för 90-talisterna. Enligt trendforskaren Peter Majanen rankar 90-talisterna talang högre än hårt arbete och kunskap. Att de vill nå framgång står klart men inte till samma pris (läs slit) som sina förfäder. Samarbete med andra talanger i nätverk är viktigt för svenska 90-talister men att underordna sig en chef är inte deras melodi. Peter Majanen beskriver dem också som förändringsbenägna, materiellt men också andligt intresserade med stort entreprenöriellt driv. Utvecklingen av robotar välkomnar de som ett positivt inslag i hopp om att det ska underlätta deras liv. Med Peter Majanens beskrivning av 90-talisterna och äldre generationers något motstridiga värderingar har vi en delikat uppgift fram för oss. Det är hög tid att skapa system och kreativa mötesplatser som möjliggör korsbefruktning av ny och gammal kunskap. Ett som är säkert, är att vi äldre succesivt måste släppa kommandot! Vi kommer aldrig att kunna “bossa” oss fram till framgångsrik utveckling. Modellen måste istället vara att på ett pedagogiskt sätt få “generation förstår och kan allt själv” att ta till sig erfarenhet och kunskap som de faktiskt inte har och att vi själva, passionerat tar till oss av ”ny” kunskap. Spännande vore att ta del av hur svenskt näringsliv anpassar sitt ledarskap för att möta denna generation. Hur har exempelvis fackklubbarna förberett sig för att möta den stora skara entreprenörer vars tyngsta bagage är sin egen talang avsaknade av både chefer och anställningsvillkor? Blir fackets uppgift att skapa regelverk som skyddar entreprenörer mot andra entreprenörer? Blir det Svenska kyrkan eller frikyrkorna som fångar upp den yngre generationens andlighet? Eller skapar de sina egna nischade centra där de tillgodoser sina andliga behov? Kanske blir det alltmer viktigt att hålla ihop familjen som en trygg plattform mot bakgrund av ”skilsmässogenerationen” som flackat mellan olika hem under sin uppväxt? Kan man då tänka sig att generationsboende åter blir en succé? I MiG kan vi lova att jobba för ett nätverk i ständig förändring med aktuell kunskap och spännande människor. Det är dag vi sörjer för morgondagens nätverk så att ligga nöjd på latsidan är inte att tänka på. Kom gärna med tips på hur vi kan bli bättre på att skapa kreativa mötesplatser som möjliggör korsbefruktning av ny och gammal kunskap. Kristina Cohn Linde Vd, Marknadsföreningen i Göteborg

torsdag 17 maj 2012

Aktiv träning för kropp och knopp!

Vi vinner inga mästerskap vare sig individuellt eller i lagform utan hårt arbete, träning och viljan att ständigt utvecklas. För att stanna kvar på mästarskapsnivå måste vi dessutom ständigt reflektera över om prestationen ytterligare kan utvecklas. I lagform gäller det samma förutom att olika prestationskulturer ska vävas samman. Hur ser det då ut i näringslivet? Egentligen säger det sig självt att samma spelregler gäller i näringslivet. Sällan ser vi dock övningar som kan betecknas som “hjärngympa”, inte heller hör det till självklarheter att låta medarbetare experimentera fram nya arbetsmetoder med rätt att göra fel. Att gå till jobbet och göra samma sak som dagen innan kan omöjligt resultera i nya rekord. Chansen är då större att bli omsprungen av den snabbrörlige konkurrenten. Vi lever i en global, högteknologisk värld där dörren står vidöppen för dem som förhåller sig positiva till förändring. Vi går en framtid till mötes där konkurrensen hårdnar på olika plan där vi möter såväl robotar som virtuella företeelser och inte minst välutbildade, hungriga människor från andra länder. Räkna med att de ligger i hårdträning och bara väntar på att ta chansen. Chansen att lyckas i en snabbföränderlig värld där ingenting kan tas för givet. I MiG, Marknadsföreningen i Göteborg kan vi däremot lova att vi fortsätter att jobba stenhårt för att ge dig möjligheter både till aktuell kunskap, olika typer av nätverkskluster på mötesplatser som i dag inte alltid är givna. Marknadsföringens Dag den 26 april bjöd på kunskap och insikter om framtida scenarier. Den 14 september är det åter dags för Konvent Framtid, en heldag fylld med spännande föreläsningar och människor som kommer att handla om framtid. Din och min framtid. Håll ett öga på vår hemsida, redan nu kan du anmäla dig till augustiprogrammet med bl.a intervjuseminarium med AB Volvos nya koncernchef Olof Persson och retorikseminariet med Snacka Snyggt. Välkommen till ett nätverk i ständig förändring med fokus på aktuell kunskap och spännande människor. Kristina Cohn Linde Vd, Marknadsföreningen i Göteborg

måndag 2 april 2012

När det största hindret för utveckling är du själv.

Om känslan av trygghet kring det förutsägbara är så stark att förändringar känns hotfulla har vi på ett oerhört effektivt sätt stängt dörren för nya intryck. Om din omgivning dessutom delar din orubbliga syn på livet då är det läge för varningsflagg.
Att ständigt vandra i samma spår utan att reflektera över färdriktningar åt annat håll kan inte annat än resultera i en väg som blir utsliten och till sist omöjlig att följa.
I bästa fall infinner sig då det stora kaoset och med det en kreativ nyskaparanda.
I sämsta fall infinner sig resignation och känslan av att vara oförstådd och till ingen nytta.
I slutändan är det alltid du som är ansvarig för ditt liv. Att följa samma gamla utnötta spår ger inga nya resultat.
I MiG, Marknadsföreningen i Göteborg har vi de senaste åren gjort omfattande förändringar anpassade efter en föränderlig omvärld.
En stor utmaning i detta arbete var att utveckla affärsnyttan mot en målgrupp, aktiv i Göteborgsregionens näringsliv.
Här krävdes mod, snabbt agerande och samverkan för att implementera och övertyga nyttan av en total modernisering.
Förändringen resulterade i en ny grafisk profil, nytt innehåll, nya marknadsföringskanaler och ny kärnmålgrupp.
Förutsättningarna för att realisera projektet på kort tid och med oerhört
begränsad ekonomi var samarbetet med Göteborgs näringsliv inkluderat ett stort antal utvecklingsbenägna medlemmar.
Lika viktigt var att synliggöra nya krafter och skapa nya kluster med potential att bidra till utveckling i näringslivet. Fram för allt har det innefattat nysvenska akademiker och studerande på väg ut i näringslivet.

Och precis när vi tror att vi är framme inser vi att det finns så ohyggligt mer att göra och lära, för omvärlden har ånyo bytt skepnad.

Visst är livets oförutsägbarhet härlig?!

Kristina Cohn Linde
Vd, MiG, Marknadsföreningen i Göteborg

måndag 13 februari 2012

Att leva i nuet är historik.

Om det är sant som det är sagt att ett stort antal av oss kommer att leva tills vi är 100 år då gäller det att tänka till, ordentligt. De ekonomiska aspekterna är inte oväsentliga men långt ifrån allenarådande.
Att vi kommer att bli en del av stora förändringar många gånger om innan vi kastar in handsken är bara att utgå ifrån.
Vad kommer då att vara väsentligt i vår närmaste omgivning, vår stad, vårt land, Europa och världen? Hur kan vi som individer vara medaktiva?
Att ordet lyx kommer att få en helt annan betydelse i framtiden är jag inte ensam om att tro. Den viktiga konsumtionen kommer att bestå men helt andra krav kommer att ställas på det vi betalar för och lägger ner vår tid på. Redan nu är vi allt mer involverade i processen kring det vi konsumerar vilket inte lär avta, tvärtom. Det är en ganska häftig utveckling som också ställer bra mycket högre krav på oss själva än tidigare då vi generellt sett var mer passiva konsumenter.
Samtidigt som tid sannolikt kommer att vara den största bristvaran kommer tid till nätverkande såväl digitalt som fysiskt att spela en viktig roll för utvecklingen. Vi blir alltmer en del av andra människors liv. Företag och organisationer kommer att korsbefruktas och nya branscher och titlar att skapas. Gränser kommer att suddas ut och snart kanske vi också mäter robotar i populationen.
Vi lever inte längre i nuet, framtida förväntningar är det som gäller och så fort vi infriat dem dalar intresset och nya förväntningar måste finnas inom räckhåll.
Att slappna av i förtid och drömma om svunna tider kan direkt kasta oss ner i avgrunden, förödande djupt. Så glöm för en stund det som varit. Det kommer aldrig igen. Satsa på framtiden där vi ska vara ända tills vi är så där 100 år.
Visst är det oförutsägbara livet fram för oss spännande?
Marknadsföringens Dag den 26 april på Svenska Mässan. Kom och inspireras av framtiden.

Kristina Cohn Linde
Vd, MiG, Marknadsföreningen i Göteborg