måndag 5 november 2012

Våga lev för en oslagbar morgondag!

Blicka gärna tillbaka, minns och reflektera men det är oåterkalleligt i morgon och nästa dag vi ska leva i och för. För ett tag sedan arrangerade vi i MiG tillsammans med “Snacka snyggt” ett retorikseminarium. Grundtesen i retoriken och det som varje tal eller föreläsning bör innehålla är ETHOS (trovärdighet), LOGOS (logik) och PATHOS (känsla). Att tala inför andra är inte en självklarhet. Fler än vi anar har en skräck för att tala offentligt vilket inte sällan bottnar sig i rädsla att misslyckas. Men precis som i allt annat handlar det om träning, förberedelse och att våga kasta oss ut ur vår trygga vrå. Ingen går fri, alla intar vi rollen som säljare mer eller mindre ofta. Att använda sig målinriktat av retorikens grundtes är oslagbart om man samtidigt är inlyssnande, har passion och nyfikenhet att vilja lära mer om sin målgrupps behov än vad man någonsin kan förvänta sig. Att dessutom våga ställa frågor, kanske till personer som känns helt ouppnåeliga berikar livet ytterligare. Oftast är framgångsrika personer generösa och har av egen erfarenhet lärt sig att samverkan är den bästa vägen till framgång. Det är då saker händer som inte hänt förut. Så släng dig ut och våga, tag kontakter som du aldrig gjort förut, gå på seminarier där du lär dig saker som du inte kan något om. Konfrontera det okända och var med och driv utvecklingen framåt. I MiG, Marknadsföreningen i Göteborg kommer vi att fortsätta vår strävan att erbjuda aktuell kunskap genom våra seminarier parallellt med Göteborgs bästa nätverk(om du frågar mig)till nytta och nöje för dig och MiG. Tag gärna kontakt med oss på "MiG Office". Vi finns där för att göra din dag ännu bättre än gårdagen. Kristina Cohn Linde Vd, Marknadsföreningen I Göteborg