fredag 20 september 2013

Tänk globalt, agera lokalt!

Vår värld förändras i en rasande fart och det ställs allt högre krav på förändringsbenägenhet. I takt med förändringarnas vindar ökar också förvirringen över vad som ska ske härnäst. Då gäller det att ta kommandot över både sina tankar och agerande. Att se sig själv i ett ”utanförperspektiv” blir allt viktigare i kombination med att ha ögon och öron öppna för möjligheter som finns där ute i form av andra människors idéer, tankar och erfarenheter. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa det som inte redan finns. På 1600-talet då Göteborg grundades var det holländare som var förebilder men staden dominerades också av tyskar, skottar och engelsmän för att på 1700 talet blomstra av rikedomar mycket tack vare Ostindiska Companiet. Redan på den tiden insåg man vikten av att ta vara på kunskap utifrån. Man skapade möjligheter och allianser för att bedriva lönsam affärsverksamhet. I dagens Göteborg arbetar var fjärde människa för ett utländskt företag och var fjärde människa har utländsk härkomst. Visst borde vi kunna ta tillvara på dessa möjligheter lite bättre än vad vi gör? Efter år av utpräglad industristad är Göteborg nu en kunskapsstad med över 50 000 studerande från när och fjärran. Så passande när det är just de företag som är byggt på ”tänkande” som är de högst värderade i världen just nu. Personligen känner jag stolthet över Göteborg både vad staden tidigare stått för och där vi är i dag. Det hindrar inte att jag tycker att vi rent generellt borde gasa lite mer. Våga lite mer, ta beslut och ändra färdriktning snabbare då det krävs. Vidga vyerna och öppna upp för människor med annan bakgrund. Och inte minst utnyttja det extremt bra läge vi har med kunskap från andra länder och ungdomar med ny aktuell kunskap in i näringslivet. I MiG är vår högsta ambition att vara snabba med ny aktuell kunskap och att värva bra människor till ett kraftfullt nätverk. Till nytta för dig och MiG i Göteborgs näringsliv!