torsdag 21 december 2017

Affärsnätverkande i transformation!

Glöm ytligt nätverkande, glöm också stilsäkra pitcher i möten mellan människor där högsta önskan är en snabb affär. Glöm också ”goa gubbar”-mentalitet där du bara räknas om du är selektivt utvald. Tänk istället nyttan och behovet av fysiska möten i en värld där snart 70 % av alla bor i urbana miljöer, där allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras – och kopieras. Betänk också att ingenting som är digitalt är unikt, det är först i möten mellan människor som det unika uppstår. För en stund. När det mesta är digitalt och förändringsvågorna sköljer över oss allt snabbare är en fast punkt, en mötesplats för ny kunskap i ett sammanhang där man känner tillhörighet viktig. I MiG, Marknadsföreningen i Göteborg tror vi att affärsnytta skapas, mellan generösa människor som genom delad passion och nyfikenhet ständigt lär nytt och reflekterar över nya sätt att hantera och agera i omvärlden. I den snabbföränderliga värld vi lever i är kunskap och innovation den i särklass mest hållbara konkurrensfördelen. Glöm branschexklusivitet och dolda agendor, transparens, nyfikenhet och generositet är däremot en god förutsättning för ett lyckat affärsnätverkande. Att vara en aktiv medlem i Göteborgs starkaste näringslivsförening är alltid en bra affär. De största anledningarna till varför vi samlas så ofta inom MiG är för att uppdatera vår gemensamma kunskap, få nya perspektiv, möta spännande människor och för att, tillsamman, skapa hållbara affärer. Och efter att mötts och delat med varandra, går vi tillbaka inspirerade, för att åter älska våra jobb.