Om MiG

Marknadsföreningen i Göteborg är en ideell intresseförening som finns till för sina cirka 1400 medlemmar med uppgift att upptäcka och tillgodose medlemmarnas behov.

Primär målgrupp är personer som är verksamma i Göteborgsregionens näringsliv, främst inom affärsområdet marknadsföring, försäljning och media. Huvudsakligen är medlemskapen personliga med företagskoppling.

MiG är medlem i Sveriges Marknadsförbund och grundades 1933.
Kansliet, bestående av tre heltidsanställda personer, är lokaliserat på kontorshotellet World Trade Centre vid Korsvägen i Göteborg.

Mer information på www.mig.se