måndag 9 juni 2014

Möt framtiden an med MiG!

Hur vi ser på framtiden påverkar vårt val av engagemang i olika frågor. Vad vi väljer och väljer bort. Hur vi ser och agerar inför utveckling och förändring påverkar också hur vi står redo inför livets utmaningar, gammal som ung. Är du en person som drabbas av förändringar eller är du med och driver förändring och samtidigt drar nytta av den? Den senare kategorin ses nog som mest avundsvärd men för att driva förändring krävs i regel reflektion, action och samverkan med andra. Inte sällan händer saker som en konsekvens av andra skeenden. Vi i MiG, Göteborg, Skandinavien, Sverige är en liten spelare i en global värld där ny kunskap och interaktion om världsläget är ovärderlig. Det här är några saker jag funderar på när jag klurar kring intressanta föreläsare till MiG. • Kommer demokratin snart att dominera i världen och dessutom erövras av miljontals nätverk? • Kommer den virtuella verkligheten att överträffa den fysiska och i så fall hur? • Kommer robotar och automation att ta över våra jobb och i så fall på vilket sätt? • Kommer en eventuell digital valuta att förändra den finansiella situationen och i så fall hur? • Kommer vi att få uppleva kommersiella rymdfarkoster i rymden redan i år? • Kan forskningen kring rymden bli jordens räddning på klimathoten? • Kommer den kommunistiska enpartistaten Kina bli världsledande som kapitalistisk ekonomi eller kommer USA att hålla ställningen? Jag tycker mig se att ju mer nyfikna vi är på det okända desto mer perspektiv får vi på det kända och ökar därmed möjligheten att se världen med nya ögon. Och vips är vi med och driver förändringarnas vindar. Möjligheterna är oändliga för dig som vill interagera i morgondagens nätverk! Vår ambition är att MiG, Marknadsföreningen i Göteborg ska vara det nätverk där du får inspiration, ny kunskap och ett nätverk i världsklass. Ett nätverk där gemensam utveckling leder till affärsnytta - till nytta för dig och det göteborgska näringslivet. Du är alltid välkommen till Marknadsföreningen i Göteborg, ett nätverk i ständig förändring med fokus på aktuell kunskap och spännande människor. Kristina Cohn Linde Vd, Marknadsföreningen i Göteborg

måndag 26 maj 2014

Content som berör.

Modern kommunikation på mottagarens villkor eller manipulation av egenutnämnda publicister? Enkelt kan Content Marketing förklaras med att använda sig av en berättande ton med ett innehåll som attraherar målgruppen för ändamålet i rätt kanaler. Budskapet är inte aktivt säljande i sin karaktär utan talar mer till känslor för att skapa intryck inifrån och ut och därmed skapa emotionella och långsiktiga relationer. Tack vare teknikutvecklingen ökar utrycksformerna ständigt som text, bild, TV-inslag, spel m.m. och upplevelseladdade kulturer når snabbt ut till en stor alternativt nischad målgrupp med stora möjligheter till interaktivitet. Att lyssna in omvärlden, reflektera och förstå är ytterligare en förutsättning för att kunna fokusera rätt på mottagarens villkor. Låter ganska självklart, och inte speciellt revolutionerande eller ….? Revolutionerande kan vara, vem eller vilka som genom ordets och upplevelsens makt får mottagarnas långsiktiga förtroende – framtidens publicister? Och hos vem finner man tålamodet tillräckligt stort för att vänta på god publicitet när man kan skapa och lägga ut sin story själv? Intressant är också hur våra egna omedvetna processer kan projicera oss att ta intuitiva beslut baserade på historier vi tidigare hört men inte kopplar till det aktuella beslutet. Och vilken story kan vi egentligen lita på i en värld full av publicister. Är Content Marketing på mottagarens villkor eller är det en chimär? Självklart finns det inget entydigt svar på den frågeställningen. Precis som alltid handlar det om avsändarens intention och kompetens men också om mottagarens tolkning och agerande. I MiG, Marknadsföreningen i Göteborg är vår ambition att lyfta frågor och kunskap som har betydelse för din personliga och affärsmässiga utveckling i ett nätverk fullt av intressanta människor. Att träffas och skapa ärliga relationer där kompetenser korsbefruktas kommer alltid att vara det bästa sättet för att undvika kommunikativa krockar. Fortsatt välkommen till MiG – det är i MiG det klickar och händer! Kristina Cohn Linde Vd, Marknadsföreningen i Göteborg

måndag 17 mars 2014

Redo att forma morgondagen eller formas av gårdagen?

I MiG blickar vi framåt, inga tveksamheter om det. Vi firade MiG som 80 åring i december 2013 och kunde glädjande konstatera att MiG fyllt ett stort behov i det göteborgska näringslivet under många år. Detta behov har inte förändrats. Att utmaningarnas art däremot förändrats är viktigt att registrera och agera utifrån. Det är med stor respekt vi antar den utmaningen i MiG. Vi vet bl.a. att det krävs mångfald i näringslivet och samhället i stort, något annat vore enfaldigt att tro. Vi vet också att ta tillvara på ungdomens kraft, morgondagens näringsliv. Det har inte gått oss förbi att förändringstakten i världen är extremt snabb och vår förmåga beträffande digitalisering, globalisering och socialisering är ytterligare mått på hur väl vi kommer att lyckas. Låter det övermäktigt? Nej det räcker långt att inse att gamla och invanda mönster och tankar kan utvecklas till nya spännande beteendemönster in i den morgondag där vi ska leva resten av vårt liv. Välkommen till ytterligare ett år i MiG med många spännande och gemensamma utmaningar. Kristina Cohn Linde Vd, Marknadsföreningen i Göteborg