måndag 26 maj 2014

Content som berör.

Modern kommunikation på mottagarens villkor eller manipulation av egenutnämnda publicister? Enkelt kan Content Marketing förklaras med att använda sig av en berättande ton med ett innehåll som attraherar målgruppen för ändamålet i rätt kanaler. Budskapet är inte aktivt säljande i sin karaktär utan talar mer till känslor för att skapa intryck inifrån och ut och därmed skapa emotionella och långsiktiga relationer. Tack vare teknikutvecklingen ökar utrycksformerna ständigt som text, bild, TV-inslag, spel m.m. och upplevelseladdade kulturer når snabbt ut till en stor alternativt nischad målgrupp med stora möjligheter till interaktivitet. Att lyssna in omvärlden, reflektera och förstå är ytterligare en förutsättning för att kunna fokusera rätt på mottagarens villkor. Låter ganska självklart, och inte speciellt revolutionerande eller ….? Revolutionerande kan vara, vem eller vilka som genom ordets och upplevelsens makt får mottagarnas långsiktiga förtroende – framtidens publicister? Och hos vem finner man tålamodet tillräckligt stort för att vänta på god publicitet när man kan skapa och lägga ut sin story själv? Intressant är också hur våra egna omedvetna processer kan projicera oss att ta intuitiva beslut baserade på historier vi tidigare hört men inte kopplar till det aktuella beslutet. Och vilken story kan vi egentligen lita på i en värld full av publicister. Är Content Marketing på mottagarens villkor eller är det en chimär? Självklart finns det inget entydigt svar på den frågeställningen. Precis som alltid handlar det om avsändarens intention och kompetens men också om mottagarens tolkning och agerande. I MiG, Marknadsföreningen i Göteborg är vår ambition att lyfta frågor och kunskap som har betydelse för din personliga och affärsmässiga utveckling i ett nätverk fullt av intressanta människor. Att träffas och skapa ärliga relationer där kompetenser korsbefruktas kommer alltid att vara det bästa sättet för att undvika kommunikativa krockar. Fortsatt välkommen till MiG – det är i MiG det klickar och händer! Kristina Cohn Linde Vd, Marknadsföreningen i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar