måndag 9 juni 2014

Möt framtiden an med MiG!

Hur vi ser på framtiden påverkar vårt val av engagemang i olika frågor. Vad vi väljer och väljer bort. Hur vi ser och agerar inför utveckling och förändring påverkar också hur vi står redo inför livets utmaningar, gammal som ung. Är du en person som drabbas av förändringar eller är du med och driver förändring och samtidigt drar nytta av den? Den senare kategorin ses nog som mest avundsvärd men för att driva förändring krävs i regel reflektion, action och samverkan med andra. Inte sällan händer saker som en konsekvens av andra skeenden. Vi i MiG, Göteborg, Skandinavien, Sverige är en liten spelare i en global värld där ny kunskap och interaktion om världsläget är ovärderlig. Det här är några saker jag funderar på när jag klurar kring intressanta föreläsare till MiG. • Kommer demokratin snart att dominera i världen och dessutom erövras av miljontals nätverk? • Kommer den virtuella verkligheten att överträffa den fysiska och i så fall hur? • Kommer robotar och automation att ta över våra jobb och i så fall på vilket sätt? • Kommer en eventuell digital valuta att förändra den finansiella situationen och i så fall hur? • Kommer vi att få uppleva kommersiella rymdfarkoster i rymden redan i år? • Kan forskningen kring rymden bli jordens räddning på klimathoten? • Kommer den kommunistiska enpartistaten Kina bli världsledande som kapitalistisk ekonomi eller kommer USA att hålla ställningen? Jag tycker mig se att ju mer nyfikna vi är på det okända desto mer perspektiv får vi på det kända och ökar därmed möjligheten att se världen med nya ögon. Och vips är vi med och driver förändringarnas vindar. Möjligheterna är oändliga för dig som vill interagera i morgondagens nätverk! Vår ambition är att MiG, Marknadsföreningen i Göteborg ska vara det nätverk där du får inspiration, ny kunskap och ett nätverk i världsklass. Ett nätverk där gemensam utveckling leder till affärsnytta - till nytta för dig och det göteborgska näringslivet. Du är alltid välkommen till Marknadsföreningen i Göteborg, ett nätverk i ständig förändring med fokus på aktuell kunskap och spännande människor. Kristina Cohn Linde Vd, Marknadsföreningen i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar