måndag 17 mars 2014

Redo att forma morgondagen eller formas av gårdagen?

I MiG blickar vi framåt, inga tveksamheter om det. Vi firade MiG som 80 åring i december 2013 och kunde glädjande konstatera att MiG fyllt ett stort behov i det göteborgska näringslivet under många år. Detta behov har inte förändrats. Att utmaningarnas art däremot förändrats är viktigt att registrera och agera utifrån. Det är med stor respekt vi antar den utmaningen i MiG. Vi vet bl.a. att det krävs mångfald i näringslivet och samhället i stort, något annat vore enfaldigt att tro. Vi vet också att ta tillvara på ungdomens kraft, morgondagens näringsliv. Det har inte gått oss förbi att förändringstakten i världen är extremt snabb och vår förmåga beträffande digitalisering, globalisering och socialisering är ytterligare mått på hur väl vi kommer att lyckas. Låter det övermäktigt? Nej det räcker långt att inse att gamla och invanda mönster och tankar kan utvecklas till nya spännande beteendemönster in i den morgondag där vi ska leva resten av vårt liv. Välkommen till ytterligare ett år i MiG med många spännande och gemensamma utmaningar. Kristina Cohn Linde Vd, Marknadsföreningen i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar