onsdag 2 mars 2011

Engagemang i en föränderlig värld

I MiG räknar vi med förändringarnas vindar och är övertygade om att de kommer att påverka oss alla. Inte bara i MiG, Göteborg eller Sverige. Det är hög tid att se världen som sitt arbetsfält. Oavsett hur lokal prägel vi har på vår verksamhet är global insikt ett måste.
MiG´s främsta syfte är att ge dig affärsnytta genom att erbjuda rätt och aktuell kunskap i kombination med ett nätverk du både har glädje och nytta av.
En stark ambition är att skapa förutsättningar för morgondagens nyckelpersoner och ge dem möjlighet att finna sin plats i vårt nätverk, MiG.
Vi arbetar med olika mångfaldsprojekt, högskolor, intressanta företag med såväl befintliga som potentiella beslutsfattare för att vidareutveckla ett redan bra nätverk att bli ännu mer framgångsrikt.
En annan ambition är att vara oerhört lyhörda för att identifiera och erbjuda aktuell kunskap till nytta för dig i en snabbt föränderlig värld.
Vårt kommande seminarieutbud kommer att innehålla en hel del av internationellt slag. Vi kommer också att storsatsa på seminarier med kreativ höjd och inspirationshöjande budskap som ska inspirera dig till att vilja och våga satsa lite extra.
Seminarier av olika slag med koppling till Göteborgsregionens näringsliv är en annan viktig komponent i vårt utbud.
Du är en viktig del i vår regions utveckling. Därför hoppas vi att du ska vara en frekvent deltagare och med det bidra positivt till vårt nätverk – MiG.
I gengäld lovar vi att erbjuda många intressanta träffar där du kan inspireras av såväl innehåll som deltagare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar