måndag 2 april 2012

När det största hindret för utveckling är du själv.

Om känslan av trygghet kring det förutsägbara är så stark att förändringar känns hotfulla har vi på ett oerhört effektivt sätt stängt dörren för nya intryck. Om din omgivning dessutom delar din orubbliga syn på livet då är det läge för varningsflagg.
Att ständigt vandra i samma spår utan att reflektera över färdriktningar åt annat håll kan inte annat än resultera i en väg som blir utsliten och till sist omöjlig att följa.
I bästa fall infinner sig då det stora kaoset och med det en kreativ nyskaparanda.
I sämsta fall infinner sig resignation och känslan av att vara oförstådd och till ingen nytta.
I slutändan är det alltid du som är ansvarig för ditt liv. Att följa samma gamla utnötta spår ger inga nya resultat.
I MiG, Marknadsföreningen i Göteborg har vi de senaste åren gjort omfattande förändringar anpassade efter en föränderlig omvärld.
En stor utmaning i detta arbete var att utveckla affärsnyttan mot en målgrupp, aktiv i Göteborgsregionens näringsliv.
Här krävdes mod, snabbt agerande och samverkan för att implementera och övertyga nyttan av en total modernisering.
Förändringen resulterade i en ny grafisk profil, nytt innehåll, nya marknadsföringskanaler och ny kärnmålgrupp.
Förutsättningarna för att realisera projektet på kort tid och med oerhört
begränsad ekonomi var samarbetet med Göteborgs näringsliv inkluderat ett stort antal utvecklingsbenägna medlemmar.
Lika viktigt var att synliggöra nya krafter och skapa nya kluster med potential att bidra till utveckling i näringslivet. Fram för allt har det innefattat nysvenska akademiker och studerande på väg ut i näringslivet.

Och precis när vi tror att vi är framme inser vi att det finns så ohyggligt mer att göra och lära, för omvärlden har ånyo bytt skepnad.

Visst är livets oförutsägbarhet härlig?!

Kristina Cohn Linde
Vd, MiG, Marknadsföreningen i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar