tisdag 25 oktober 2011

Nätverka , yta eller innehåll?

Vikten av ett aktivt nätverkande omnämns allt oftare som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i affärssammanhang.
Mer sällan diskuteras den innersta och verkliga nyttan av nätverkandet.
Som till exempel vilka egenskaper du bör plocka fram för att vara en duktig nätverkare och i vilka sammanhang den största potentialen finns för att utvecklas och driva din affär i rätt riktning.
En duktig nätverkare, är det den person som har förmågan att skapa popularitet bland så många som möjligt och dessutom på så kort tid som möjligt?
Eller är det den person som genom selektivt letande har förmågan att skapa relationer med de ”rätta” kontakterna?
Ofta klassas den ytligt konverserande personen på mötesarenor som den exemplariska nätverkaren vilken ofta visar prov på hög social kompetens och därmed gör sig populär i den stora massan.
Men tillför dessa personer något ytterligare?
Nya kunskaper, nya idéer och djupare insikter som får dig att reflektera?
Alldeles för sällan, tycker jag.
Riktigt bra affärer skapas eller utvecklas sällan i koncensus, oftare i oförutsägbara situationer och möten.
Vilka personer klassas som ”rätt”?
I många fall de personer som är framgångsrika av olika skäl och som med det erhållit makt.
Visst är det både beundransvärt och lärorikt att lyssna till och lära av dessa personer och kanske till och med få vara lite, lite delaktig i deras framgångssaga.
Men det gör inte dig till en vinnare.
I skuggan av en vinnare lyser solen allt för sällan.
Att istället ha förmågan att tolka sin omgivning och finna de personer som har potential att utvecklas och utvinna idéer till stordåd känns för mig mer konstruktivt.
Där vill jag gärna vara med och aktivt agera.
Vid de tillfällen då jag vill göra mer förutsägbara affärer finns förutom det redan etablerade nätverket ett otal kanaler för att söka personer som vill köpa min tjänst eller produkt.
Människor gillar att bli utvalda, människor gillar också att framhäva sina åsikter, uppskattar att bli hörda och sedda, gillar att dela med sig och hjälpa.
Hade detta varit en lögn hade facebook och andra sociala kanaler aldrig existerat.
Detta fungerar också på fysiska mötesarenor.
MiG, Marknadsföreningen i Göteborg, är en affärsdriven förening där du möter bredden av Göteborgs näringsliv och djupet i de mer nischade seminarierna.
Vill du dessutom utveckla affärer i vår branschexklusiva sektion, MiG Partner med 45 spännande företag gör du ett klokt val.
Välkommen till MiG, Marknadsföreningen i Göteborg!

Kristina Cohn Linde
Vd, Marknadsföreningen i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar